Projekt "SAM SVOJ MAJSTOR"

Četvrtak, 14 Siječanj 2016 08:39
Ispis

alt

Po?etkom listopada 2015. godine po?eo se provoditi projekt "SAM SVOJ MAJSTOR"u organizaciji Zajednice tehni?ke kulture Kutina, a u okviru projekta "Dani tehnike" Hrvatske zajednice tehni?ke kulture.

Projekt " SAM SVOJ MAJSTOR" osmiljen je kako bi oja?ao ulogu udruga tehni?ke kulture u edukaciji i materijalnoj pomo?i po osnovnim kolama grada Kutine.

U projekt su uklju?ene udruge:

Foto video klub Kutina, - Aero klub OSA, - Modelarski centar Kutina,- Klub SAM - Radio klub Kutina,

Osnovne kole u Kutini:

Stjepan Kefelja, - Zvonimira Franka, - Mate Lovraka - Vladimira Vidri?a.

Na temeljni cilj svake udruge tehni?ke kulture u Kutini je okupljanje mladih, rad s mladima i djecom. Kroz ovaj projekt pokuali smo zadrati kontinuitet radionica i okupljanje to ve?eg broja djece i mladih u naim udrugama te ih pripremiti za natjecanje mladih tehni?ara u P-kategoriji na kolsko / klupskoj razini.

altaltalt

U sklopu projekta odravaju se radionice robotike ,automatike i modelarstva,foto video radionica i radionica komunikacije i orijentacije.

Voditelji radionica su Goran por?i? (robotika) An?elino Engler (automatika) i Irena Toi? (modelarstvo),Gordan Matijevi? (foto radionica)i Antun Pezi? (radiokomunikacije i orijentacije).

Radionica robotike provodi se u Osnovnoj koli Stjepana Kefelje,radionica automatike u prostoru zvjezdarnice Kutina,radionica modelarstva u Osnovnoj koli Zvonimira Franka,foto radionica u zvjezdarnici i radionica komunikacije u zvjezdarnici.

Raspored radionica u zvjezdarnici u Kutini:

Ponedjeljkom 18.00 do 20.00 radionica informatike za djecu

Utorkom 18.00 do 20.00 sati informati?ke radionice za odrasle

Srijedom 18.00 do 20.00 sati radionica astronomije

?etvrtkom 18.00 do 20.00 sati radionica automatike.

Petkom 18.00 do 20.00 sati foto video radionica

Subotom 15.00 do 17.00 sati radionica radiokomunikacije i orijentacije.

Ovim rasporedom radionica u zvjezdarnici Kutina, zvjezdarnica se pretvara u Centar tehni?ke kulture u Kutini.Na ovaj na?in elimo pokrenuti novi ciklus radionica novog Centra izvrsnosti koji ?e provoditi radionice sa nadarenom djecom u upaniji Sisa?ko - moslava?koj.